Π.Χ από Αθήνα
Π.Χ προς Θεσσαλονίκη

Πρακτορείο μεταφορών για ΚΈΡΚΥΡΑ

Πρακτορείο μεταφορών για Κέρκυρα Μεταφορές μετακομίσεις μεταφορική ΙΟΝΙΚΗ-ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Τηλέφωνο
2103420860, 2103425918
Διεύθυνση
Ήρας 4, ΤΑΥΡΟΣ