Π.Χ από Αθήνα
Π.Χ προς Θεσσαλονίκη

Πρακτορείο μεταφορών Αθήνα - Κέρκυρα Τσιριγγάκης

Πρακτορείο μεταφορών Αθήνα - Κέρκυρα Μεταφορική Τσιριγγάκης Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ο.Ε

Τηλέφωνο
2103461089, 2103477307
Διεύθυνση
Αμφιπόλεως 46, ΑΘΗΝΑ