Π.Χ από Αθήνα
Π.Χ προς Θεσσαλονίκη

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΑΡΝΕΡΗ ΑΘΗΝΑ - ΧΙΟΣ EXPRESS

Μεταφορές μετακομίσεις ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΑΡΝΕΡΗ ΑΘΗΝΑ - ΧΙΟΣ EXPRESS

Τηλέφωνο
2104820832, 2104833103
Διεύθυνση
Πειραιώς 60, ΜΟΣΧΑΤΟ