Π.Χ από Αθήνα
Π.Χ προς Θεσσαλονίκη

Μεταφορική ΛΑΚΚΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Μεταφορική ΛΑΚΚΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μετακομίσεις Μεταφορές Υπηρεσίες Συσκευασίας Φορτώσεις Εκφορτώσεις

Τηλέφωνο
2103414404, 2103413452, 2103471887
Διεύθυνση
28ης Οκτωβρίου 30, ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ