Π.Χ από Αθήνα
Π.Χ προς Θεσσαλονίκη

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ Πρακτορεία Μεταφορών
Τηλέφωνο
210 3455 001 - 210 3476 386
Διεύθυνση
Κηφισσού 91 Γ-12, Αιγάλεω