Π.Χ από Αθήνα
Π.Χ προς Θεσσαλονίκη

ΚΙΦΑ ΛΑΜΙΑΣ ΙΜΕ ΕΠΕ

Πρακτορείο Μεταφορών ΚΙΦΑ ΛΑΜΙΑΣ ΙΜΕ ΕΠΕ

Τηλέφωνο
2103411188, 2103425424, 2103410264
Διεύθυνση
Κηφισσού 91, Β16-Γ14, ΑΙΓΑΛΕΩ