Π.Χ από Αθήνα
Π.Χ προς Θεσσαλονίκη

ΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΟΕ