Π.Χ από Αθήνα
Π.Χ προς Θεσσαλονίκη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ TRANS & LOGISTICS

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Μεταφορική Αθήνα 

Τηλέφωνο
210 34600 54 - 210 3426 637
Διεύθυνση
Ορφέως 199, Αιγάλεω